Aktuality

 

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 se znovu otevře naše mateřská škola pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti zaměstnanců vybraných profesí. Pokud spadáte do níže uvedených profesí a potřebujete dítě nutně umístit do mateřské školy, obratem se prosím ozvěte.

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., 
 • sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 •  zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Následující informace se může změnit v návaznosti na opatření Vlády ČR a dalších orgánů ve vztahu ke koronavirové epidemii

Zápis k předškolnímu vzdělávání do  Mateřské školy Brno, Abslonova 20a, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022

3. - 4. května 2021 

Formulář žádosti o přijetí si prosím stáhněte 1. - 30. 4. 2021 na stránkách : www.zapisdoms.brno.cz

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu msabsolonova@volny.cz,  případně na telefonu 541 222 716. 

Veškeré další informace o naší MŠ a Zápisu pro nadcházející školní rok získáte na našich stránkách www.msabsolonova.cz a na budově školy.

Vyplněné žádosti  o přijetí - potvrzené od pediatra, kopii rodného listu, čestné prohlášení o trvalém pobytu zašlete nejlépe :

1.  poštou

2.  datovou schránkou : buxknua (Nesmí být posláno z datové schránky firmy, pouze z té, která je napsána na osobu a ta bude napsána v přihlášce jako první zákonný zástupce. Tato osoba bude komunikovat se školou.)

3. emailem s elektronickým podpisem (nestačí poslat prostý email)

4. osobně (pouze v krajním případě), předáním obálky s potřebnou dokumentací, bez vstupu do školy, označené místo - papírový box před ředitelnou školy

Pokud plánujete žádost o přijetí odevzdat osobně, učiňte tak v pondělí 3. května 2021 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod nebo v úterý 4. května 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Následující informace se může změnit v návaznosti na opatření Vlády ČR a dalších orgánů ve vztahu ke koronavirové epidemii

Zápis k předškolnímu vzdělávání do  Mateřské školy Brno, Abslonova 20a, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022

3. - 4. května 2021 

Formulář žádosti o přijetí si prosím stáhněte 1. - 30. 4. 2021 na stránkách : www.zapisdoms.brno.cz

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu msabsolonova@volny.cz,  případně na telefonu 541 222 716. 

Veškeré další informace o naší MŠ a Zápisu pro nadcházející školní rok získáte na našich stránkách www.msabsolonova a na budově školy.

Vyplněné žádosti  o přijetí - potvrzené od pediatra, kopii rodného listu, čestné prohlášení o trvalém pobytu zašlete nejlépe :

1.  poštou

2.  datovou schránkou : buxknua (Nesmí být posláno z datové schránky firmy, pouze z té, která je napsána na osobu a ta bude napsána v přihlášce jako první zákonný zástupce. Tato osoba bude komunikovat se školou.)

3. emailem s elektronickým podpisem (nestačí poslat prostý email)

4. osobně (pouze v krajním případě), předáním obálky s potřebnou dokumentací, bez vstupu do školy, označené místo - papírový box před ředitelnou školy

Pokud plánujete žádost o přijetí odevzdat osobně, učiňte tak v pondělí 3. května 2021 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod nebo v úterý 4. května 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

 

 

Provozní informace v souvislosti s „Manuálem“

Tyto informace vycházejí z „Manuálu“ MŠMT vydaného dne 17. 8. 2020 a jsou konkrétní pro naši mateřskou školu.

 

Základní hygienická pravidla:

 • U každého vchodu je k dispozici dezinfekce, dětem je stále a průběžně připomínáno mytí rukou (teplá voda, mýdlo, délka 20-30 sekund).
 • Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce.
 • Plochy a povrchy se uklízejí dle Manuálu a dle Provozního řádu.

 

Obecné informace:

 • Rodiče mohou vstupovat pouze do šaten, kde děti převléknou a rozloučí se. Vstup rodičů do jiných prostor školy je zakázán (výjimkou jsou rodiče nových dětí - adaptační potíže). Prosíme o respektování tohoto nařízení. Stále dodržujeme pravidlo: dítě + 1 doprovázející osoba.
 • V šatnách se rodiče zdržují jen na nejnutnější dobu.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit, prosíme o důsledné dodržování.
 • Akce MŠ budou probíhat bez omezení (divadla, třídní schůzky…), pokud to bude možné, využijeme k pořádání akcí školní zahradu. Konání akcí bude úzce vázáno na „semafor“, akce zatím plánujeme jen na první dva měsíce školního roku.
 • Provoz mateřské školy je 6:30 – 16:30 hodin.

 

Podezření na výskyt COVID-19:

 • Pokud přivedete dítě s příznaky infekční nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota), pošleme vás domů. Pokud se u dítěte příznaky objeví během pobytu ve školce, budeme vám volat a vy musíte dítě neprodleně vyzvednout. Než se tak stane, dáme dítěti roušku (proto ji prosím mějte připravenou v igelitovém pytlíku v šatně) a půjde s dospělou osobou (též s rouškou) do tzv. izolace, kam mu sbalíme také všechny potřebné osobní věci. O dalším postupu vás bude informovat praktický lékař, kterého musíte neprodleně telefonicky kontaktovat.
 • Dítě s alergií potřebuje potvrzení od lékaře. V případě výskytu projevů alergie u dítěte bez tohoto potvrzení, nemůžeme dítě do školky přijmout.
 • Distanční výuka se týká pouze předškoláků, pokud je většině těchto dětí znemožněna přítomnost v MŠ (např. z důvodu nařízení karantény nebo v případě uzavření MŠ). V tomto případě budeme rodiče předškoláků kontaktovat emailem.

 

Další souvislosti:

 • Při stolování budou děti obslouženy dospělými osobami (zamezení odebírání předmětů z jednoho prostoru), z téhož důvodu nemohou děti nosit do školky vlastní hračky (ani plyšáky).
 • Prosíme, vybavte děti do školky vlastní podepsanou lahví s nápojem a batůžkem (budeme potřebovat pro pobyt venku).
 • Každý pátek odneste všechny věci ze šaten z důvodu dezinfekce.

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Pevně věříme, že vše společně zvládneme.


Naše školka

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova


© 2011-2021, Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace