Aktuality

              PROSINEC

                      4.12. PÁ Mikulášská nadílka

                    14.12. PO Vánoční besídka třída Zajíčcí

                    15.12. ÚT Vánoční besídka třída Veverky

                    16.12. ST Vánoční besídka třída Čmeláci

 

Besídky budou probíhat dopoledne, bohužel bez účasti rodičů. Natočíme pro Vás

video, které bude umístěno na stránkách školy : )

 

                  17.12. ČT Vánoční nadílka - dopolední překvapení u stromečku

                  23.12.-3.1. MŠ UZAVŘENA

 

PŘEJEME VÁM A VAŠIM BLÍZKÝM KRÁSNÉ VÁNOCE A HLAVNĚ ZDRAVÍ A POHODU

V NOVÉM ROCE. ZAČÍNÁME 4.1.2020.


 

Vážení rodiče,

nově jsme pro vás zřídili třídní e-maily. Tyto e-maily slouží k doplnění komunikace mezi rodiči a učitelkami jednotlivých tříd. 

Protože na e-mailech nemůžeme být celý den, tyto e-maily neslouží k odhlašování a přihlašování dětí, ani k zasílání omluvenek (předškoláci).

Vaše třídní paní učitelky zpravidla odpovídají do dvou pracovních dnů.

V naléhavých případech nadále komunikujte s p. uč. ve třídách či telefonicky.

E-maily:

Čmeláčci:        absolonova.cmelaci@volny.cz

Zajíčci:             absolonova.zajici@volny.cz

Veverky:          absolonova.veverky@volny.cz

 


 

Vážení rodiče,

 

Připravujeme se na nový školní rok. Jaký bude záleží i na nás, proto níže zveřejňujeme důležité informace, které nám mohou pomoci k tomu, aby proběhl klidně a bez větších nesnází.

Děkujeme za přečtení a dodržování všech pravidel.

 

V úterý 1. září 2020 se na Vás i Vaše děti těší všechny pracovnice MŠ.

 

Provozní informace v souvislosti s „Manuálem“

Tyto informace vycházejí z „Manuálu“ MŠMT vydaného dne 17. 8. 2020 a jsou konkrétní pro naši mateřskou školu.

 

Základní hygienická pravidla:

 • U každého vchodu je k dispozici dezinfekce, dětem je stále a průběžně připomínáno mytí rukou (teplá voda, mýdlo, délka 20-30 sekund).
 • Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce.
 • Plochy a povrchy se uklízejí dle Manuálu a dle Provozního řádu.

 

Obecné informace:

 • Rodiče mohou vstupovat pouze do šaten, kde děti převléknou a rozloučí se. Vstup rodičů do jiných prostor školy je zakázán (výjimkou jsou rodiče nových dětí - adaptační potíže). Prosíme o respektování tohoto nařízení. Stále dodržujeme pravidlo: dítě + 1 doprovázející osoba.
 • V šatnách se rodiče zdržují jen na nejnutnější dobu.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit, prosíme o důsledné dodržování.
 • Akce MŠ budou probíhat bez omezení (divadla, třídní schůzky…), pokud to bude možné, využijeme k pořádání akcí školní zahradu. Konání akcí bude úzce vázáno na „semafor“, akce zatím plánujeme jen na první dva měsíce školního roku.
 • Provoz mateřské školy je 6:30 – 16:30 hodin.

 

Podezření na výskyt COVID-19:

 • Pokud přivedete dítě s příznaky infekční nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota), pošleme vás domů. Pokud se u dítěte příznaky objeví během pobytu ve školce, budeme vám volat a vy musíte dítě neprodleně vyzvednout. Než se tak stane, dáme dítěti roušku (proto ji prosím mějte připravenou v igelitovém pytlíku v šatně) a půjde s dospělou osobou (též s rouškou) do tzv. izolace, kam mu sbalíme také všechny potřebné osobní věci. O dalším postupu vás bude informovat praktický lékař, kterého musíte neprodleně telefonicky kontaktovat.
 • Dítě s alergií potřebuje potvrzení od lékaře. V případě výskytu projevů alergie u dítěte bez tohoto potvrzení, nemůžeme dítě do školky přijmout.
 • Distanční výuka se týká pouze předškoláků, pokud je většině těchto dětí znemožněna přítomnost v MŠ (např. z důvodu nařízení karantény nebo v případě uzavření MŠ). V tomto případě budeme rodiče předškoláků kontaktovat emailem.

 

Další souvislosti:

 • Při stolování budou děti obslouženy dospělými osobami (zamezení odebírání předmětů z jednoho prostoru), z téhož důvodu nemohou děti nosit do školky vlastní hračky (ani plyšáky).
 • Prosíme, vybavte děti do školky vlastní podepsanou lahví s nápojem a batůžkem (budeme potřebovat pro pobyt venku).
 • Každý pátek odneste všechny věci ze šaten z důvodu dezinfekce.

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Pevně věříme, že vše společně zvládneme.


Naše školka

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova


© 2011-2020, Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace