Aktuality

Zápis dětí v době letních prázdnin do cizích MŠ,

Pastviny (16. 7. – 27. 7. 2018) a Řezáčova (30.7. -  10. 8. 2018)

Prázdninový provoz na cizích MŠ je určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

 

V úterý 3. 4. 2018 budou vydávány přihlášky pro rodiče, kteří potřebují, aby jejich děti byly umístěny v době letních prázdnin v mateřské škole. V MŠ Řezáčova (ve třídě Zajíčci) a v MŠ Pastviny (ve třídě Berušky) si můžete přihlášky vyzvednout v době od 8:00 – 16:00 hod. Z důvodu omezené kapacity v MŠ Řezáčova je k dispozici  pouze 20 volných míst a v MŠ Pastviny je k dispozici  pouze 24 volných míst. Zvažte, prosím, nutnost docházky Vašeho dítěte do mateřské školy v době prázdninového provozu. Může tak dojít k situaci, že pro ty, co to opravdu potřebují a nemají žádnou jinou možnost zajištění svého dítěte, nezůstane volné místo. Dle školského zákona č.561/2004Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb. nesmí ředitelka školy překročit stanovený počet dětí pro naplnění kapacity školy.

 

Vyplněnou přihlášku, potvrzenou od lékaře přineste dne 24. 4. 2018 do MŠ, o kterou máte zájem v době od 13:00 – 16:00 hod.

S sebou i občanský průkaz.

 

Po přijetí do dané MŠ je nutné zaplatit školné i stravné do 15. 6. 2018

 

Kritéria pro přijetí dítěte:

  1.  Trvalý pobyt dítěte v MČ
  2.  Celodenní docházka
  3.  Věk dítěte
  4.  Sourozenec

Vyvěšeno dne 19. 3. 2018

    

 

 

Mateřská škola Brno Absolonova 20a, příspěvková organizace

 Vás srdečně zve na:

        DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

             Dne  27. března 2018 od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do16:00 hodin

 VÝDEJ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a informace k zápisu naleznete na webových stránkách:

www.zapisdoms.brno.cz

nebo Vám přihlášku rádi vytiskneme v naší MŠ dne  5. dubna od 10:00 do 12:00 hodin

               ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK

2018/19

Dne 2. května 2018 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin

           a dne 3. května 2018 od 8:00 do 12:00 hodin

K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku (potvrzenou od dětského lékaře), platný

občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte.


Naše Školka