Aktuality

 

PŘEJEME VÁM A VAŠIM BLÍZKÝM KRÁSNÉ VÁNOCE A HLAVNĚ ZDRAVÍ A POHODU

V NOVÉM ROCE.

ZAČÍNÁME 4.1.2021.


 

Vážení rodiče,

nově jsme pro vás zřídili třídní e-maily. Tyto e-maily slouží k doplnění komunikace mezi rodiči a učitelkami jednotlivých tříd. 

Protože na e-mailech nemůžeme být celý den, tyto e-maily neslouží k odhlašování a přihlašování dětí, ani k zasílání omluvenek (předškoláci).

Vaše třídní paní učitelky zpravidla odpovídají do dvou pracovních dnů.

V naléhavých případech nadále komunikujte s p. uč. ve třídách či telefonicky.

E-maily:

Čmeláčci:        absolonova.cmelaci@volny.cz

Zajíčci:             absolonova.zajici@volny.cz

Veverky:          absolonova.veverky@volny.cz

 


 

Vážení rodiče,

 

Připravujeme se na nový školní rok. Jaký bude záleží i na nás, proto níže zveřejňujeme důležité informace, které nám mohou pomoci k tomu, aby proběhl klidně a bez větších nesnází.

Děkujeme za přečtení a dodržování všech pravidel.

 

V úterý 1. září 2020 se na Vás i Vaše děti těší všechny pracovnice MŠ.

 

Provozní informace v souvislosti s „Manuálem“

Tyto informace vycházejí z „Manuálu“ MŠMT vydaného dne 17. 8. 2020 a jsou konkrétní pro naši mateřskou školu.

 

Základní hygienická pravidla:

 • U každého vchodu je k dispozici dezinfekce, dětem je stále a průběžně připomínáno mytí rukou (teplá voda, mýdlo, délka 20-30 sekund).
 • Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce.
 • Plochy a povrchy se uklízejí dle Manuálu a dle Provozního řádu.

 

Obecné informace:

 • Rodiče mohou vstupovat pouze do šaten, kde děti převléknou a rozloučí se. Vstup rodičů do jiných prostor školy je zakázán (výjimkou jsou rodiče nových dětí - adaptační potíže). Prosíme o respektování tohoto nařízení. Stále dodržujeme pravidlo: dítě + 1 doprovázející osoba.
 • V šatnách se rodiče zdržují jen na nejnutnější dobu.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit, prosíme o důsledné dodržování.
 • Akce MŠ budou probíhat bez omezení (divadla, třídní schůzky…), pokud to bude možné, využijeme k pořádání akcí školní zahradu. Konání akcí bude úzce vázáno na „semafor“, akce zatím plánujeme jen na první dva měsíce školního roku.
 • Provoz mateřské školy je 6:30 – 16:30 hodin.

 

Podezření na výskyt COVID-19:

 • Pokud přivedete dítě s příznaky infekční nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota), pošleme vás domů. Pokud se u dítěte příznaky objeví během pobytu ve školce, budeme vám volat a vy musíte dítě neprodleně vyzvednout. Než se tak stane, dáme dítěti roušku (proto ji prosím mějte připravenou v igelitovém pytlíku v šatně) a půjde s dospělou osobou (též s rouškou) do tzv. izolace, kam mu sbalíme také všechny potřebné osobní věci. O dalším postupu vás bude informovat praktický lékař, kterého musíte neprodleně telefonicky kontaktovat.
 • Dítě s alergií potřebuje potvrzení od lékaře. V případě výskytu projevů alergie u dítěte bez tohoto potvrzení, nemůžeme dítě do školky přijmout.
 • Distanční výuka se týká pouze předškoláků, pokud je většině těchto dětí znemožněna přítomnost v MŠ (např. z důvodu nařízení karantény nebo v případě uzavření MŠ). V tomto případě budeme rodiče předškoláků kontaktovat emailem.

 

Další souvislosti:

 • Při stolování budou děti obslouženy dospělými osobami (zamezení odebírání předmětů z jednoho prostoru), z téhož důvodu nemohou děti nosit do školky vlastní hračky (ani plyšáky).
 • Prosíme, vybavte děti do školky vlastní podepsanou lahví s nápojem a batůžkem (budeme potřebovat pro pobyt venku).
 • Každý pátek odneste všechny věci ze šaten z důvodu dezinfekce.

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Pevně věříme, že vše společně zvládneme.


Naše školka

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova


© 2011-2021, Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace