Aktuality

Stanovení školného za měsíce březen až srpen najdete v sekci Úplata za vzdělání.


 

Prázdninový provoz v MŠ Absolonova

 

Kdy: od 1. 7. 2020 do 24. 7. 2020

Provozní doba: od 7:00 do 16:00 hod.

Nahlaste, zapište a podepište do archů do 30. 5. 2020!

 

Organizace:

- nově vytvořené skupiny dle nahlášených dětí

- p. učitelky nebudou rozděleny dle tříd, ale potřeby (rozpis nových směn)

- školné činí 393,- Kč

- děti, které nebudou chodit školné neplatí

 

Pouze v nutných případech je možné dítě umístit do MŠ Pastviny, a to od 27. 7. 2020 do 7. 8. 2020 Nahlaste závazný zájem do 30. 5. 2020 p. učitelkám ve třídách. Na pozdější zájem nebude brán zřetel.


 

Otevření MŠ

25. 5. 2020 se otevře naše mateřská škola.

Informace o provozu MŠ a potřebné dokumety naleznete zde:

 

  • Podmínky pro provoz MŠ:

http://www.msabsolonova.cz/files/PODMINKY_PRO_PROVOZ_MATERSKE_SKOLY.pdf

 

  • Prohlášení o bezinfekčnosti:

http://www.msabsolonova.cz/files/Prohlaseni_o_bezinfekcnosti.pdf

 

  • Čestné prohlášení:

http://www.msabsolonova.cz/files/priloha_cestne_prohlaseni.pdf

 

 Naše Školka

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova

MŠ Absolonova


© 2011-2020, Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace