Stravování v MŠ

Informace  ke stravování

 

Cena stravného:

Strávníci 3 – 6 letí      2 svač + oběd             38,- Kč                                                                                                       

                                  přesnídávka                  8,- Kč

                                   oběd                            22,- Kč

                                  svačina                          8,- Kč

 

Děti, které dovrší ve školním roce 7 let       2 svač. + oběd            42,- Kč

                                                                   přesnídávka                   9,- Kč

                                                                    oběd                            25,- Kč

                                                                   svačina                           8,- Kč

 

 

Školné pro školní rok   2019/2020    480,-

Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku MŠ, nejvýše 12 měsíců.

 

Platba stravného - z účtu, trvalým příkazem, složenkou

 

číslo účtu   MŠ Absolonova 20a   118231621 / 0100

 

Částky plateb budou vždy začátkem měsíce vyvěšeny na nástěnce a jsou splatné do  15. dne v měsíci.

Při platbách zadávejte prosím variabilní symbol, který je dítěti přidělen.

 

Vyúčtování stravného se promítne do následujícího měsíce (odečtené odhlášené obědy).

Při platbách trvalým příkazem se vyúčtování provádí 1x ročně – v měsíci srpnu.

 

Částky pro zadání stálých plateb :  3 – 5 letí : stravné 840,- + 480,- školné = 1.320,-

                                                                  6 letí : stravné 840,-Kč

                                                     OŠD str.7 letí : stravné 930,-Kč

 

 

Odhlašování a přihlašování obědů den předem do 14.hodin.

- v šatně do deníčku

- telefonicky                           ŠJ 541 222 720

                                             MŠ 541 222 716

 

Obědy je možné vyzvednout pouze l. den nemoci dítěte do vlastních čistých nádob v době od 11.30 do 11.50 hod. Další dny je třeba odhlásit !

 

Vydané jídlo je určené k okamžité spotřebě !