Stravování v MŠ

Cena stravného:

Strávníci 3 – 6 letí 2 svač. + oběd 35,- Kč
  přesnídávka 7,- Kč
  oběd 21,- Kč
  svačina 7,- Kč
     
Děti, které dovrší ve šk. roce 7 let  2 svač. + oběd 39,- Kč
  přesnídávka 8,- Kč
  oběd 24,- Kč
  svačina 7,- Kč

 

Školné pro školní rok 2018 / 2019              500,- Kč

 

Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku MŠ, nejvýše 12 měsíců.

Platba stravného: 

  • z účtu

  • trvalým příkazem

  • složenkou

 

Číslo účtu MŠ Absolonova 20a            118231621 / 0100

 

Částky plateb budou vždy začátkem  měsíce vyvěšeny na nástěnce a jsou splatné
do 15. dne v měsíci.

Při platbách zadávejte prosím variabilní symbol, který je dítěti přidělen.

Vyúčtování stravného se promítne do následujícího měsíce ( odečtené odhlášené obědy ).
Při platbách trvalým příkazem se vyúčtování provádí 1x ročně – v měsíci srpnu.

Částky pro zadání stálých plateb

        3 – 5 letí : stravné  770,-  +  500,- školné  =  1.270,-
              6 letí : stravné  770,-
   OŠD - 7 letí : stravné  860,-  +  500,- školné =  1.360,-

 

 Odhlašování a přihlašování obědů  den předem do 14.hodin 
-     v šatně do deníčku
-     telefonicky                                ŠJ    541 222 720
                                                      MŠ    541 222 716

 

Obědy je možné vyzvednout  pouze   l. den  nemoci  do vlastních čistých nádob
od   11.30 - 11.50  hod.    Další dny je třeba odhlásit!   

Vydané jídlo je určené k okamžité spotřebě!