Stravování v MŠ

Informace  ke stravování

 

Cena stravného od 1. 1. 2019 :

Strávníci 3 – 6 letí      2 svač + oběd             38,- Kč                                                            

                                   přesnídávka                  8,- Kč

                                   oběd                            22,- Kč

                                   svačina                          8,- Kč

 

Děti, které dovrší        2 svač. + oběd            42,- Kč

ve šk.roce 7 let           přesnídávka                   9,- Kč

                        oběd                            25,- Kč

                        svačina                           8,- Kč

 

Školné  pro škol.rok   2018/2019         500,-Kč

Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku MŠ, nejvýše 12 měsíců.

 

Platba stravného - z účtu, trvalým příkazem nebo složenkou

 

číslo účtu  MŠ  Absolonova  20a                  118231621 / 0100

 

 Částky plateb budou vždy začátkem  měsíce vyvěšeny na nástěnce a jsou splatné do

 15.dne v měsíci.

 Při platbách zadávejte prosím variabilní symbol, který je dítěti přidělen.

 

 Vyúčtování stravného se promítne do následujícího měsíce ( odečtené odhlášené obědy ).

 Při platbách trvalým příkazem se vyúčtování provádí 1x ročně – v měsíci srpnu.

 

Částky pro zadání stálých plateb : str. 3 – 5 letí : stravné   840,-  +  500,- školné  =  1.340,-

                                                                       6 letí :  stravné  840,-Kč

                                                         OŠD str.7 letí :  stravné  930,-Kč

 

 Odhlašování a přihlašování obědů  den předem do 14. hodin  

-     v šatně do deníčku

-     telefonicky                       ŠJ    541 222 720

                                              MŠ    541 222 716

 

Obědy je možné vyzvednout  pouze   l. den  nemoci  do vlastních čistých nádob

od   11.30  -  11.50  hod.    Další dny je třeba odhlásit !  

 

Vydané jídlo je určené k okamžité spotřebě !