Naši zaměstnanci

Obsazení školy a kompetence pracovnic

Pedagogické pracovnice

Škaroupková Renata
ředitelka školy a učitelka třídy Čmeláčků

Kovaříková Jana
zástupkyně ředitelky a učitelka třídy Zajíčků

Bc. Hana Valová
učitelka třídy Zajíčků

Ivana Matuszková
asistentka pedagoga ve třídě Zajíčků

Krajsová Simona
učitelka třídy Veverek

Bc. Hana Müllerová
učitelka třídy Veverek

Dimitriadisová Ivona
učitelka třídy Čmeláčků

Iva Pospíšilová
školní asistentka

Provozní pracovnice

Bittnerová Růžena
školnice

Kachlíková Jaroslava
provozní pracovnice

 

Pracovnice školní kuchyně

Procházková Vlasta
vedoucí školní jídelny tel.: 541 222 720

Kružíková Marie
vedoucí kuchařka

Bajerová Magdalena
pomocná kuchařka

Rodiče mohou v uvedených oblastech jednat přímo s uvedenými pracovnicemi. V případě, že se nedohodnete přímo s pracovnicí, která zodpovídá za určitou oblast, obraťte se na ředitelku.
Případné delší projednávání svých potřeb si dohodněte na dobu, kdy je to organizačně hodné, kdy nebráníte práci učitelek nebo provozních pracovnic.