O nás

Kde jsme?

MŠ Absolonova 20a je typizovaná školní budova stavěná v akci „Z“ částečně firmami a částečně brigádnicky - neodborníky od roku 1975 do roku 1980. Jedná se o trojtřídní mateřskou školu s vlastní kuchyní.

V roce 2014 došlo v rámci projektu k zateplení budovy a výměně oken. Velkými úpravami prošla  školní zahrada, kde byly opraveny chodníky, vyměněn plot a branky, které splňují bezpečnostní předpisy. Také byly nově zakoupeny herní prvky a asfaltová plocha hřiště byla nahrazena plastovým barevným kobercem. V minulých letech proběhla výměna osvětlení ve třídách i školní kuchyni, ve skladech byla nově položena dlažba a byly zakoupeny nerezové regály.

Každý rok se dle potřeby modernizuje vybavení školní kuchyně (nerezové vybavení, elektrospotřebiče) i jednotlivých tříd. Nyní se zaměřujeme na vybavení šaten zaměstnanců.

V roce 2016 proběhla celková rekonstrukce kotelny a také byla opravena elektroinstalace, proběhla výměna radiátorů a jejich krytů. Do budoucna plánujeme novou  podlahovou krytinu v celé škole.

Opravy se řeší postupně, po společné domluvě s ÚMČ Brno-Komín. Zřizovatel je v tomto směru velmi aktivní a o školu a stav budovy projevuje velký zájem. Vnější i vnitřní prostory školy postupně zdokonalujeme a jsou přínosem pro náš výchovně vzdělávací proces.