Denní program

Režim dne dětí v MŠ


Režim dne dětí je stanoven obecně tak, aby byla dodržena přirozená potřeba 3 hodinového intervalu mezi jídlem, doba pobytu venku, doba na hry a činnosti dětí.

6:45 - 10:00

Hry a činnosti dětí podle vlastní volby, tělovýchovná činnost, indiv. skupinová či frontální práce dle zájmu dětí ve všech oblastech výchovy a vzdělávání podle plánů třídy. Hygiena, svačina, příprava na pobyt venku.

10:00 – 12:00

Pobyt venku.

12:00 – 13:00

Převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpolední klid.

13:00 – 14:30

Pohádka, odpolední klid, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:30 – 15:00

Převlékání, hygiena, svačina.

15:00 – 16:30

Hry a zájmové činnosti dětí.

Každá třída si obecný režim dne může upravit podle svých potřeb a podmínek tak, aby maximálně vyhovoval dětem, rodičům a možnostem školy s přihlédnutím k výše stanoveným zákonitostem života dětí.