Roční plán akcí

Předběžný plán akcí na školní rok  2018/2019

 

Září

Třídní schůzky

Divadlo v MŠ

Výukový program

Polodenní výlet s předškoláky

 

Říjen

Podzimní slavnost

Divadlo v MŠ

Podzimní prázdniny (provoz MŠ omezen)

Polodenní výlet s předškoláky (Planetárium)

 

Listopad

Uspávání zahrady – opékání špekáčků

Vánoční fotografování dětí

Hovorové hodiny

Divadlo Radost

 

Prosinec

Divadlo v MŠ 

Vánoční setkání s rodiči

Vánoční Brno - předškoláci

Vánoční prázdniny (MŠ uzavřena)

 

Leden

Výstava dětských prací

Návštěva ZŠ Pastviny

Návštěva knihovny

Pololetní prázdniny ( provoz omezen )

 

Únor

Divadlo v MŠ

Karneval V MŠ

Edukativně stimulační skupiny

Jarní prázdniny (provoz omezen)

 

Březen

Divadlo v MŠ

Výukový program

Den otevřených dveří

Divadlo Radost

Výukový program – doprava-předškoláci

 

Duben

Probouzení zahrady,jarní úklid zahrady a opékání špekáčků

Fotografování ke dni matek

Polodenní výlet - předškoláci

Velikonoční prázdniny (provoz omezen)

Hovorové hodiny

 

 Květen

Polodenní výlet

Svátek maminek - besídka

Fotografování tříd

 

Červen

Školková olympiáda

Letní slavnost (galerie na plotě)