Roční plán akcí

Předběžný plán akcí na školní rok 2017/2018

 

V 1. pololetí plavání pro předškoláky, ve 2. pololetí cvičení pro všechny –  Čichnova.

 

Září                 - Třídní schůzky

                        - Výukový program v MŠ

                        - Divadlo v MŠ

                        - Polodenní výlet s předškoláky

 

Říjen               - Divadlo v MŠ

                        - Tradiční podzimní slavnost

                        - Podzimní prázdniny (PROVOZ MŠ OMEZEN)

 

Listopad         - Vánoční fotografování dětí

                        - Uspávání zahrady – opékání špekáčků

                        - Hovorové hodiny

                        - Divadlo v MŠ

 

Prosinec         - Muzikoterapie v MŠ

                        - Vánoční setkání s rodiči + dílna

                        - Vánoční prázdniny (MŠ UZAVŘENA)

 

Leden             - Výstava dětských prací

                        - Návštěva ZŠ Pastvin

                        - Návštěva knihovny

                        - Pololetní prázdniny (PROVOZ MŠ OMEZEN)

 

Únor               - Divadlo v MŠ

                        - Jarní prázdniny (PROVOZ V MŠ OMEZEN)

                        - Karneval v MŠ

                        - Edukativně stimulační skupiny

 

Březen            - Divadlo v MŠ

                        - Výukový program

                        - Den otevřených dveří

                        - Velikonoční prázdniny (ČT – PROVOZ V MŠ OMEZEN,

                                                                PÁ, PO – MŠ UZAVŘENA)

 

Duben            - Probouzení zahrady – jarní úklid zahrady a opékání špekáčků

                        - Hovorové hodiny

                        - Fotografování ke Dni matek

                        - Dopravní a bezpečnostní program – policie ČR

                        - „Táto pojď si hrát“ – program pro tatínky s dětmi na školní zahradě

 

 

Květen            - Polodenní výlet (změny vyhrazeny dle počasí)

                        - Besídka ke Dni matek

                        - Fotografování tříd

 

Červen            - Školková olympiáda (ke Dni dětí)

                        - Výlet na kolech pro předškoláky

                        - Letní slavnost – loučení s předškoláky

                          (galerie dětských děl na šk. zahradě)

                        - Indiánské léto – akce pro předškoláky